חקירות כלכליות

מטרתן של חקירות כלכליות הינה לחשוף את נכסיו, רכושו ומקורות ההכנסה של אובייקט, בין אם זה אדם פרטי או חברה.

במהלך החקירה, אנו בודקים היבטים שונים של מצבו הפיננסי של האובייקט, כגון חשבונות בנק בבעלותו, חשבונות בנק שהוא שותף לניהולם, איתור מקורות הכנסה פוטנציאליים, שייתכן שקיימים אצל האובייקט כתוצאה מתביעות לחברות ביטוח, תיקים בבית משפט או הוצאה לפועל בהם האובייקט מעורב, קשרים לחברות הן כבעל מניות והן כדירקטור, שותפויות עסקיות, משכונים, נכסי מקרקעין ונכסים אחרים כגון רכבים, ציוד הנדסי, כלי שיט, כלי טיס ועוד.

יש לנו יכולת גבוהה לבצע את החקירה הן בארץ והן בחו"ל, לפי הצרכים המיוחדים לאותו מקרה.

Assets & Property Checks