בדיקת נאותות

בדיקת נאותות מהווה כיום כלי מרכזי בבחירת שותפים להתקשרות עסקית ותפקידה למנוע מצב לא רצוי, בו עומדים בפני שוקת שבורה, לאחר תקלה שעלולה להיות יקרה במיוחד. אנו מספקים שרותי ייעוץ ושרותי בדיקת נאותות חקירתית בינלאומיים הכוללים בין היתר:

חקירת רקע על הארגון.
חקירת רקע לגבי אנשי מפתח בארגון.
חקירת רקע לגבי בעלי המניות ובעלי השליטה בארגון.
הערכת אמינות ויושר אישי.
מידע זה מאפשר ללקוח קבלת תמונה אובייקטיבית ואמינה ונותן את הכלים הנכונים בידי מקבלי ההחלטות בתהליך קבלת החלטות לפני התקשרות עיסקית.

Due Diligence