חקירות חשבונאיות

חקירות חשבונאיות הן ביקורות מיוחדות הן לאיתור מעילות והן למניעת מעילות, הונאות, אי סדרים כספיים, חקירות בגין תביעות כספיות ובדיקות עומק בספרי חשבונות.

הניסיון הרב שצבר משרדנו בחקירות חשבונאיות ובביצוע ביקורות מהירות נותן לנו גם את היכולת לכמת ולהעריך נזקים שנגרמו כתוצאה מביצוע פעולות הונאה ומעילה, איתור נכסים שהוברחו וסיוע בהשבתם.

Financial profile