בדיקות פוליגרף

אנו מציעים ללקוחותינו ייעוץ ושירותים בביצוע בדיקות פוליגרף ע"י בודקי פוליגרף מוסמכים, מקצועיים ובעלי ניסיון רב. בדיקות הפוליגרף נהוגות במקרים רבים , בין היתר:

• כחלק מתהליך בדיקת עברו המקצועי והאישי של מועמד חדש לתפקיד רגיש בחברה או בארגון.
• כאשר הנהלת החברה או הארגון מבקשת להנהיג בדיקות פוליגרף תקופתיות במטרה להגן על הנכסים החיוניים של חברה (בד"כ למניעת זליגה של מידע קנייני וסודות מסחריים/ביטחוניים) ולהנחיל אווירה ומודעות לצורך הגנה על סודות ומידע מסווג של הארגון ללא כל קשר לאירוע או לחשד ספציפיים.
• כאשר מוגשת תביעה לחברת ביטוח ע"י מבוטח ויש חשד שהתביעה כוזבת, מנופחת או שעד מטעם התובע מוסר עדות שקר בכדי לסייע בקבלת כספי הביטוח.
• כשיש חשד לדליפת מידע מסווג ע"י שותפי סוד בחברה או בארגון.
• כשיש חשד להונאה, זיוף או גניבה ע"י מורשים או בעלי הרשאות בארגון/בחברה.
• כשיש חשד להדלפות לתקשורת או למתחרים עסקיים ע"י שותפי סוד בארגון/בחברה.
• כאשר קיים חשד שעובד עבר על הקוד האתי או על כללי ההתנהגות המחייבים בארגון/בחברה.
• בעת סכסוכים בין בני זוג.

בתום הבדיקה מקבל הלקוח דוח מפורט המתאר את ממצאי הבדיקה ותוצאותיה ורשאי לעשות בדוח זה שימוש ע"פ צרכיו. בין היתר, להציגו בהליכים משפטיים, שכן ניתן להגיש את חוות דעתו של בודק הפוליגרף כחוות דעת מומחה בביהמ"ש.

Polygraph/Lie Detection