בדיקות מהימנות אישית

מבחני ומבדקי אמינות מתבצעות, באופן כללי, במספר תחומים:

עבור בעלי נכסים המשכירים את הנכס (האישי או העסקי) לגורם שרצוי לבחון את עברו.
עבור מעסיק המעוניין לבדוק רקע ועבר של מועמד לעבודה, במיוחד לבעלי תפקיד רגישים.
עבור אנשים פרטיים העומדים לפני התקשרות עם מי שעברו אינו ידוע או אינו ברור.
עבור בין בני זוג לעתיד (או הוריהם המודאגים, לרוב).

במסגרת בדיקת מהימנות נערכת בדיקת פרופיל – בדיקה יסודית ומקיפה אודות המועמד. בדיקה מעין זו תכלול מעורבות בתיקים פליליים ואזרחיים של המועמד, עבר בעייתי, יתקבלו חוות דעת ממקומות עבודתו הקודמים, גורמים הקשורים אליו ( בני משפחה, שכנים , מכרים וכד.). באמצעות מגוון דרכים אלה ואחרות שאינן מפורטות, הלקוח יקבל את המידע הנכון, המדויק והאמין לגבי עברו ומהימנותו של הנבדק.

Background Check